Operatorii activi din domeniul HoReCa mai pot cere granturile de până la 800.000 de euro pentru a acoperi 20% din pierderile suferite în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus până pe 20 iulie.

Potrivit Ordinului  Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) nr. 1.019/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 627/2021, formularul de înscriere e activ din 29 iunie, ora 10:00, timp de 22 zile calendaristice de la demararea înscrierii, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Astfel, înscrierile se vor putea face până pe data de 20 iulie 2021, inclusiv, la ora 20:00. Termenul ar putea fi însă prelungit, potrivit ordinului MEAT, dacă bugetul nu se epuizează în acest interval de timp.

Cadrul legal al granturilor pentru HoReCa este finalizat, după mai multe ajustări. Regulile sunt stabilite prin OUG 224/2020 și prin procedura sa de implementare din Ordinul Ministerului Economiei 991/2021.

De acest ajutor de stat pot beneficia atât companiile, cât și PFA-urile, II-urile și IF-urile care desfășoară o activitate pe unul dintre codurile CAEN indicate de legislație (cea mai nouă adiție de pe listă, față de ce se stabilise inițial, este reprezentată de organizarea de expoziții, târguri și congrese).

Ajutorul de stat se acordă sub forma unui grant de 20% din diferența dintre cifra de afaceri din 2019 și cifra de afaceri din 2020, diferența dintre volumul facturilor emise în 2019, inclusiv marja, și volumul facturilor emise în 2020, inclusiv marja (agențiile de turism), sau diferența dintre încasările din 2019 și încasările din 2020. Valoarea maximă a grantului poate ajunge la valoarea de 800.000 de euro pentru fiecare solicitant.

Împreună cu cererea de finanţare trebuie depusă Autorizaţia de funcţionare/Certificatul de clasificare/Licenţa de turism etc., respectiv Raportul de expertiză contabilă/de audit care certifică baza de calcul folosită pentru stabilirea valorii grantului. Este necesar ca raportul să fie întocmit de un contabil membru CECAR sau de un Auditor membru CAFR şi are rolul de a certifica valoarea încasărilor firmei pe fiecare cod CAEN.

Sumele provenite din ajutoare se pot folosi pentru a acoperi datoriile către stat, către furnizori sau cheltuielile care au legătură cu activitatea eligibilă desfăşurată. Cei beneficiază de această măsură trebuie să-și mențină activitatea timp de șase luni (dacă primesc până la 200.000 de euro) sau 12 luni (dacă primesc peste 200.000 de euro) de la data primei plăți a ajutorului de stat.

Cei care se vor să beneficieze de acest ajutor trebuie să își creeze un cont de utilizator în aplicația dedicată, unde vor completa efectiv solicitările de finanțare până în data de 20 iulie. Pperioada va putea fi prelungită dacă nu se epuizează fondurile la termenul-limită inițial. Întregul proces necesită folosirea unei semnături electronice.

Ulterior înscrierii, solicitanții vor primi un mesaj automat de confirmare și numărul de identificare alocat. Autoritățile vor evalua solicitările în ordinea în care sunt înregistrate. Comunicarea între autorități și solicitant se va face doar pe cale electronică (prin intermediul aplicației și pe e-mail).

Solicitanții acceptați vor primi în aplicație contractul de finanțare, îl vor descărca, îl vor semna electronic și îl vor încărca înapoi în aplicație cel târziu până la 31 decembrie 2021. Ulterior, autoritățile vor semna contractul și îl vor reîncărca în același loc.

Plata sumelor către beneficiarii acceptați în program se va face cel târziu până la data de 30 iunie 2022. Plățile se vor face fie prin intermediul unei bănci comerciale alese la momentul înscrierii (dintre cele acceptate în program), fie prin intermediului contului de la Trezorerie.

Dacă cererile depuse vor depăși bugetul disponibil, banii vor fi împărțiți în așa fel încât fiecare solicitant acceptat să primească ajutorul statului.

După plata grantului există o perioadă de monitorizare în care autoritățile pot face inclusiv controale la beneficiari. Există situații în care autoritățile vor putea cere chiar returnarea grantului, plus dobândă – de exemplu, dacă nu se achită în termen datoriile către stat.